Category: lokala nyheter

Övergripande mål

övergripande mål

Det finns övergripande mål inom Europa strategin på fem områden. Sverige har utöver det beslutat nationella mål inom samma områden. Rättigheter och skyldigheter. Skolans uppdrag. God miljö för utveckling och lärande. Varje skolas utveckling. 2 Övergripande mål och riktlinjer. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande. Skola och hem. Övergång och samverkan. Skolan och omvärlden. Bedömning och betyg. Det är självfallet beklagligt men ändrar inte den övergripande slutsatsen att inkomstskillnaderna under alliansregeringen inte har förändrats i någon större grad. Utredningen föreslår därför att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare. Vision Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, övergripande mål hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt - att leva i, att arbeta i och att besöka. Strategiska mål och nyckeltal. Sveriges nationella mål inom Oljesug Genom att sätta regeringens budget 2018 nationella mål blir medlemsstaternas ansvar för att driva igenom nödvändiga reformer tydlig. Framkomligheten är god, bebyggelsen tät och varierad och naturen är nära i hela Nacka. Kommunfullmäktige ger nämnderna ekonomiska förutsättningar genom att ange en rambudget.

Övergripande mål - Med

Ja Vet ej Nej. Nacka växer för fler. Jobb till — hållbar tillväxt Företagarna i Olofströms kommun ska uppleva att företagsklimatet i kommunen är bra. Efter en avslutad period används nyckeltalen som grund för uppföljning, analys och lärande. Som en växande kommun ska Olofström erbjuda olika typer av attraktiva boendemiljöer och bra infrastruktur i form av bl. Rätt saker görs i rätt tid och på rätt sätt, så att kostnaderna blir låga. Kommunfullmäktige ger nämnderna ekonomiska förutsättningar genom att ange en rambudget.

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2